Projecten

01

PODCASTING

Podcasting is geen hype maar een eigentijdse communicatievorm. Uitermate geschikt om in te zetten in het onderwijs.

02

TRANSFORMATIE

Cultuur-onderwijsproject voor pubers.
Vrijeschool Parkstad klassen 8.
Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat is mijn kracht?
Hoe verhoud ik me tot mezelf en mijn omgeving?

03

LAAT ME STILSTAAN

Voorstelling door en voor jongeren.
Regie: Els Roobroeck (Compagnie COVAR).
Productieleiding | Marketing & communicatie:
Marina Hollands-Windemuller

04

PODCAST Pilot

team PODCASTS & VERHALEN
Tuupisch Cultuur
Pilot Vrijeschool Parkstad – TAALent
‘De eerste dag op de Vrijeschool Parkstad’

05

Leef- en leeromgeving HART4LEVEN

Een leef- en leeromgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar, waarin ouders, coaches en omgeving intensief samenwerken in het belang van het kind. Waarin leven en leren door elkaar heen lopen. Leven met je hart.
HART4leven is gebaseerd op het totale beeld van ‘mens zijn’. Niets wordt uitgesloten. Iedereen is welkom. Iedereen hoort erbij. Inclusief onderwijs. Een inclusieve maatschappij.

06

HARTverwarmendwijs limburg

HARTverwarmendWijs Limburg is een
platform voor onderwijsvernieuwing,
opgericht in 2012. Tot april 2016 organiseerde
ik vijf keer per jaar een onderwijsbijeenkomst
in Limburg voor schoolleiders, docenten, ouders
en jongeren, ter inspiratie.