Visie

VISIE OP ONDERWIJS

 

Mijn wens is dat ieder mens gezien wordt zoals hij is: uniek, met unieke kwaliteiten. Ieder kind heeft vanuit zijn eigen natuur een originele en waardevolle bijdrage aan deze maatschappij, ook wel je roeping of IKIGAI genoemd. Ik wil deze jongeren begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van deze gekende en ongekende eigenschappen. Iedere jongere gezien in zijn unieke talenten en gestimuleerd in zijn creativiteit en het volgen van zijn passie, dat is mijn missie. Daarmee creëert het kind zijn eigen unieke en succesvolle toekomst. En als deze mens zich verbindt met anderen die dat ook doen, ontstaat er een samenleving 3.0.

Onze maatschappij heeft mensen nodig die zichzelf en hun omgeving kennen, en weten wat hun kwaliteiten en ook hun valkuilen zijn. We hebben mensen nodig die deze regio weer laten bloeien. Mensen die kritisch kunnen denken en creatieve, duurzame oplossingen kunnen bedenken voor maatschappelijke problemen.

KUNST & CULTUUR

 

Kunst zou een veel grotere rol moeten spelen in het onderwijs. Zie artikel “kunst als voeding voor de ziel” van Barbara Le Noble. “Het gaat niet om een oordeel, er is geen goed en fout. Het gaat om inlevingsvermogen, ontdekken wat de kunstenaar met zijn werk wil zeggen en bewust te worden waar ze zich geraakt voelen. Deze spiegel geeft inzicht in wat belangrijk voor ze is, in hun waarden en dus in wie ze zelf (willen) zijn. Zelfkennis is een eerste vereiste voor zelfvertrouwen en voor talentontwikkeling. Weten wie je bent en vooral ook wie je niet bent.”

“Is het niet verwonderlijk dat een kind een onvoldoende kan krijgen voor zijn eigen ontwikkeling?”  (Prof. Dr. Luc Stevens (oud-directeur NIVOZ)

ONDERNEMENDHEID IN HET ONDERWIJS

 

Ondernemendheid gaat over creativiteit, nieuwsgierigheid, verbeelding, het nemen van risico’s en samenwerking. Het zit in onze genen en maakt deel uit van onze menselijke natuur en ervaring. Ondernemingszin is het vermogen om in een omgeving iets te weeg te brengen dat vernieuwend en grensverleggend is. Ondernemende mensen hebben het vermogen om te zien wat er nog niet is. Een oplossing bedenken voor een bestaand maatschappelijk probleem, een product of dienst creëren waar behoefte aan is, het (doorzettings-)vermogen om ideeën om te zetten in actie.

Aanbevelingen voor het onderwijs van Yong Zhao, zie PDF

 

“Ondernemendheid is het vermogen van een individu om ideeën om te zetten in actie. Daarom is dit een kerncompetentie voor iedereen. Het helpt jongeren creatiever en zelfbewuster te worden in alles wat ze doen.” (World Economic Forum, 2011)

“WE LEVEN NIET IN EEN TIJDPERK VAN VERANDERING, MAAR IN EEN VERANDERING VAN TIJDPERK”
Jan Rotmans