Inspiratie

Onderstaande boeken, artikelen, filmpjes, podcasts en quotes hebben mij geïnspireerd.

QUOTES

 

Zelfvertrouwen ontwikkelen is geen doel, maar een grondrecht voor ieder kind. Net als zelfbeschikking, zelfrespect en zelfstandigheid. Het betekent erkenning van je uniciteit. Wellicht is de opdracht voor opvoeding en onderwijs in de kern wel: het stimuleren en vergroten van zelfvertrouwen van kinderen.” (WCL, Zhao, 2015)

Het doel van onderwijs is het stimuleren van de mens als een bewust, weldenkend en observerend wezen op zodanige wijze dat hij een zuivere en perfecte vertegenwoordiging van die goddelijke innerlijke wet wordt door zijn eigen persoonlijke keuze. Onderwijs moet in de aanpak en betekenisgeving voorzien om dit doel te bereiken. (Fröbel, 2005)

“Als je het kind als uitgangspunt neemt, staat het opleggen van bovenaf lijnrecht tegenover expressie en het ontwikkelen van individualiteit; externe discipline is tegengesteld aan vrije activiteit; voorbereiding op een verre toekomst is tegengesteld aan het optimaal benutten van de mogelijkheden in het hier en nu; statische doelen en materialen zijn tegengesteld aan de kennismaking met een steeds veranderende wereld” (John Dewey (1938-1998)

Non scholae, sed vitae discimus 

Wij leren niet voor de school, maar voor het leven (Seneca).

Elk kind heeft de behoefte om vanuit zijn omgeving te leren!  Lering ontstaat wanneer de omgeving zich belangeloos en liefdevol op het kind richt. (Anna Lamb)

Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, ook niet de intelligentste, maar degene die het meest adaptief is aan de verandering (Charles Darwin)

Creativity is experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes and having fun.
Mary Lou Cook

Als een stem vanbinnen zegt dat je niet kunt schilderen, schilder dan en de stem zal tot zwijgen gebracht worden.
Vincent van Gogh

Denk- en leefvaardigheden voor ieder kind. Uit:  World Class Learners – onderwijs voor een ondernemende generatie (Yong Zhao)

BOEKEN

 

  • Gevormd of vervormd? – Een pleidooi voor ander onderwijs (Jan Bransen)
  • Catharsia (Het anti-mayonaise-boek ter voorkoming en bestrijding van educatieve alzheimer (Sjef Drummen)
  • World Class Learners – onderwijs voor een ondernemende generatie (Yong Zhao)
  • Free to learn (Peter Gray)
  • Democratic Education – A beginning of a story (Yaacov Hecht)
  • De Vrijheid van de Sudbury Vally School – vijfendertig jaar ervaringen en inzichten (Daniel Greenberg en anderen)

ARTIKELEN

 

  • Dit artikel pleit voor kunstonderwijs in het curriculum. https://www.barlenoble.nl/tekst/artikelen/kunstonderwijs
  • Dit artikel gaat over de vernieuwing van het onderwijs. In dit artikel in ‘De groene Amsterdammer’, pleit men voor: meer aandacht en waardering voor ‘zachtere’ competenties, zoals aanpassingsvermogen, creativiteit, volharding, empathie. Een link naar het artikel vind je hier.